Αρχική ΔΙΛΟΦΑΧΑΛΚ
Παρουσίαση Δι.Λο.Φα.Χαλκ. Εκτύπωση E-mail

Ο Διανεμητικός Λογαριασμός Μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής - Δι.Λο.Φα.Χαλκ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Στις 03-05-2010 συμφωνήθηκε η σύστασή του και στις 15-10-2010 με την υπ. αριθμόν 140/2010 απόφαση εγκρίθηκε το καταστατικό του και αναγνωρίστηκε  ως σωματείο από το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής. Μέλη του αποτελούν οι φαρμακοποιοί μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής που έχουν σε λειτουργία φαρμακείο είτε ως ατομική επιχείρηση, είτε ως συνεταιρικό (Ο.Ε. - Ε.Ε.) ή συστεγασμένα φαρμακεία είτε ως μέλη Εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων του άρθρου 8 του ν.1963/91.

 

Πρόκειται για σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο Δι.Λο.Φα.Χαλκ. αναλαμβάνει να οργανώσει τον Φαρμακευτικό Σύλλογο τόσο υλικά όσο και από άποψη στελέχωσης. Βασικός του σκοπός είναι η συγκέντρωση και διακίνηση των συνταγών των Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών, που εκτελούνται στα φαρμακεία, που ανήκουν στη δύναμη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής, την είσπραξη του αντιτίμου τους, για λογαριασμό των μελών του και την διανομή σ' αυτούς των αναλογούντων ποσών. Από τη στιγμή που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ΟΛΑ τα ταμεία θα κατατίθενται και θα πληρώνοντια μέσω του Συλλόγου.

 

Επίσης σταδιακά θα υπάρχει η δυνατότητα για υλική συμπαράσταση και υποστήριξη προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Χαλκιδικής  και για παροχή περισσότερων υπηρεσιών προς τα μέλη του όπως:

 

  • Ενημέρωση των φαρμακείων με e-mail, sms, fax για θέματα γραφειοκρατείας κλπ.
  • Αναβάθμιση και συνεχής ενημέρωση τις Ιστοσελίδας του συλλόγου.
  • Παροχή τεχνικής βοήθειας για θέματα Η/Υ στα μέλη μας.
  • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων του Συλλόγου.
  • Διαχείριση των εφημεριών.
  • Οργάνωση πλήρους αρχείου Φαρμακείων-Φαρμακοποιών.
  • Πραγματοποίηση διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων - μαθημάτων και κοινωνικών εκδηλώσεων.
  • Συμβολή σε Εθνικούς, Κοινωνικούς και Φιλανθρωπικούς σκοπούς.