Αρχική ΙΔΡΥΣΗ Φ.Σ.Χ
Ιστορικό Συλλόγου Εκτύπωση E-mail

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χαλκιδικής, είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρύθηκε το 1983. Στα μέλη του εντάσσονται όλοι οι φαρμακοποιοί που διατηρούν φαρμακείο στο Νομό Χαλκιδικής. Η διοίκηση του Φ.Σ.Χ. αποτελείται από 9 μέλη, 3ετούς θητείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και έκτακτα όποτε προκύπτει ανάγκη. Η εκπροσώπηση του Φ.Σ.Χ. ενώπιον κάθε αρχής και παντός τρίτου πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

 

Ο Σύλλογος από το 2009 στεγάζεται στην οδό Μακεδονίας 37Α στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής. Τα γραφεία του Συλλόγου είναι πλήρως εξοπλισμένα ώστε να διεκπεραιώνονται από τους υπαλλήλους του όλες οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των μελών του.

 

Σκοπός του Φ.Σ.Χ. είναι η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φαρμακοποιών – μελών του, πάντα μέσα από την τήρηση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας καθώς και η δημιουργία κοινού συναδερφικού πνεύματος.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φ.Σ.Χ.

Σήμερα, ο Φ.Σ.Χ. αριθμεί 102 μέλη, στα οποία παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες. Αυτές είναι:

  • Η συνεχής ενημέρωση των φαρμακοποιών για νέες εγκυκλίους ή μεταβολές από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
  • Η παρέμβαση του Συλλόγου σε ρυθμίσεις που επηρεάζουν αρνητικά το φαρμακευτικό κλάδο ή την ατομική εργασία των φαρμακοποιών.
  • Η προσπάθεια της έγκαιρης εξόφλησης των φαρμακοποιών – μελών του μέσω των συλλογικών συμβάσεων που έχει συνάψει με τα ασφαλιστική ταμεία, προωθώντας με αυτό τον τρόπο τα συμφέροντα τους.
  • Η δημιουργία του Δι.Λο.Φα.Χαλκ, δηλαδή του Διανεμητικού Λογαριασμού του Συλλόγου.
  • Η συνεχής εξυπηρέτηση τους σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των φαρμακείων τους.
  • Η παροχή βεβαιώσεων και άλλα.

Η υπηρεσίες του Φ.Σ.Χ. συνεχώς αυξάνονται καθώς αυξάνονται και οι απαιτήσεις από τα μέλη του αλλά και οι ανάγκες τους.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Εκτός από της παραπάνω υπηρεσίες, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χαλκιδικής, ανταποκρίνεται κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη στην τοπική κοινωνία αλλά και όταν του το ζητηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αξίζει να αναφέρουμε είναι η αδιάλειπτη συνεισφορά του στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», τα τελευταία 6 χρόνια. Το κοινωνικό έργο του Φ.Σ.Χ. είναι σημαντικό τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και γενικότερα.