Αρχική ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ REBATE
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ REBATE

 

Στην καθαρή αξία που θα συμπληρώσετε παρακάτω, να μην υπολογίσετε:

-το Φ.Π.Α.

-τα φάρμακα υψηλού κόστους

-τα αναλώσιμα

 
Καθαρή αξία

Καθαρή Αξία: Rebate A:
Rebate B: Συνολικό ποσό rebate:
Ποσοστό rebate(%): Τελικό ποσό μετά το rebate: