Ενημέρωση ΦΣ επί του 21313 27 Φάρμακα ΧΩΡΙΣ Στερείται Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα,   4/5/2012

Αριθμ. Πρωτ. 1369

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

 

Σχετ. Έγγραφο ΕΟΠΥΥ Αρ. Πρωτ. 21313/2-5-2012

 

Με βάση το προαναφερόμενο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σας ενημερώνουμε ότι τα  φάρμακα που συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα 2 του ΦΕΚ 1003/2012 που σας έχουμε κοινοποιήσει και βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΦΣ, χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτόν τον Πίνακα βρίσκονται 27 σκευάσματα που εξακολουθούν να χορηγούνται από τα φαρμακεία μας χωρίς ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ (επισυνάπτεται σελ. 2).

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα σας έχουμε κοινοποιήσει.

                                                                                                                                   

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ