Αρχική Φ.Υ.Κ Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ για την χορήγηση Φ.Υ.Κ.
Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ για την χορήγηση Φ.Υ.Κ. Εκτύπωση E-mail
Μετά την διαπίστωση πολλών προβλημάτων στην χορήγηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, τις διαμαρτυρίες ασθενών, τα ερωτήματα συναδέλφων φαρμακοποιών και τοπικών  φαρμακευτικών συλλόγων, κατόπιν παρέμβασης του Π.Φ.Σ. εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πέμπτη 12 Απριλίου 2012
Παρατηρήθηκε δυσκολία στη χορήγηση σκευασμάτων υψηλού κόστους απο τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ.3(α)/οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/Β/2-4-2012), που αναφέρει ότι τα ενλόγω σκευάσματα δεν θα χορηγούνται απο ιδιωτικά φαρμακεία παραμόνο απο τα φαραμκεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας, μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων.
 
Στις συκγεκριμένες συνταγές θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «στερούμεθα» από τα φαρμακεία του νοσοκομείου ή απο το φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
Συνταγές που θα εκτελεστούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία με την παραπάνω διαδικασία θα εξοφληθούν κανονικά.
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 
Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
Καταβάστε από εδώ το έγγραφο με τα Φ.Υ.Κ. και τα κανάλια διάθεσης αυτών.