Αρχική ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ανακοίνωση Πρόσληψης Φαρμακοποιού
Ανακοίνωση Πρόσληψης Φαρμακοποιού Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2017 09:51

Για τους Δήμους Νάουσας και Χαλκηδόνος

 

Επιθυμούμε με το παρόν να σας ενημερώσουμε ότι ο Φορέας (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ανακοινώνει την πρόσληψη ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε συνεργασία με τους Δήμους Νάουσας και Χαλκηδόνος. Λόγω του ότι μία (1) πρόσληψη σε κάθε Δήμο αφορά θέση Φαρμακοποιού και προς το σκοπό περαιτέρω δημοσιοποίησης και επίτευξης της μέγιστης δυνατής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων υποψήφιων.

 

Σχετικά έγγραφα:

 

Για το Δήμο Νάουσας:

 

1.       Την Ανακοίνωση (ΣΟΧ 5/2017)

2.       Τα Παραρτήματα αυτής [1] και [2]

3.       Την περίληψη αυτής και

4.       Την αίτηση συμμετοχής

 

 

Για το Δήμο Χαλκηδόνος:

 

1.       Την Ανακοίνωση (ΣΟΧ 6/2017)

2.       Τα Παραρτήματα αυτής [1] και [2]

3.       Την περίληψη αυτής και

4.       Την αίτηση συμμετοχής.

 

Τα εν λόγω έντυπα είναι αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα των Δήμων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Φορέα www.epeka.gr.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι:

Δήμος Νάουσας:  31.03.2017 - 10.04.2017

Δήμος Χαλκηδόνος:  05.04.2017 - 18.04.2017

 

 

 

Με εκτίμηση,

Για τον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.».

Κατερίνα Ιωάννου.