Αρχική ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ Διαδικτυακή Πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ
Διαδικτυακή Πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2017 16:12

 Διαδικτυακή πλατφόρμα ΙΔΕΕΑΦ

 

 

     Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ

 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΔΕΕΑΦ

 

Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΔΕΕΑΦ" είναι ένας κωδικός αριθμός, μοναδικός για κάθε φαρμακοποιό, ο οποίος αποκτάται κατά την εγγραφή του στη νέα πλατφόρμα.

Για το λόγο αυτό, απαιτείται επανεγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων μελών στο ΙΔΕΕΑΦ, μέσω της διαδικασίας που θα λάβουν στα email τους.

Απαιτείται επίσης εγγραφή και όλων των υπολοίπων φαρμακοποιών, ανεξάρτητα από την παρακολούθηση ή όχι των webinars, καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη μοριοδότησή τους και για τις υπόλοιπες επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως εξηγείται παρακάτω.

 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ

 

-Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του ΙΔΕΕΑΦ, θα λάβουν στο email τους ένα link, μέσω του οποίου θα επικυρώσουν την εγγραφή τους και θα αποκτήσουν την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ τους

 

-Όσοι φαρμακοποιοί δεν είχαν μέχρι τώρα εγγραφεί στο ΙΔΕΕΑΦ, οφείλουν να   το κάνουν, πατώντας στην αρχική σελίδα το ΕΓΓΡΑΦΗ και ακολουθώντας τη διαδικασία που θα τους ζητηθεί, ώστε να αποκτήσουν και αυτοί την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

 

-Τέλος, έχουν τη δυνατότητα εισόδου και παρακολούθησης των webinars και οι βοηθοί φαρμακείου και στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών, με απλή είσοδο στην πλατφόρμα, χωρίς όμως την απόκτηση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και δυνατότητα μοριοδότησης.

 

     3. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Με τη δημιουργία ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΕΕΑΦ δημιουργείται αυτόματα ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ για κάθε εγγεγραμμένο φαρμακοποιό. Η καρτέλα θα συμπληρώνεται προοδευτικά, ανάλογα με τη συμμετοχή στα webinars (και την ολοκλήρωση της εξέτασης ) και την παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων ή ημερίδων.

 

Οι επιστημονικοί φορείς που διοργανώνουν συνέδρια η ημερίδες είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των φαρμακοποιών που τα παρακολούθησαν με την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΔΕΕΑΦ. Ο κωδικός αυτός θα είναι το μοναδικό στοιχείο Για τη διαδικασία  μοριοδότησης κάθε εκδήλωσης ισχύουν όσα έχει αποφασίσει η Επιτροπή Μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ και που βρίσκονται αναρτημένα ήδη στην πλατφόρμα του.

 

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα συμπληρωθούν προοδευτικά οι καρτέλες των φαρμακοποιών και με τα μόρια που απέκτησαν στη διάρκεια του περασμένου έτους 2016, όταν δεν υπήρχε η διαδικασία πιστοποίησης μέσω της ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΕΕΑΦ.

 

Για τη διαδικασία  μοριοδότησης κάθε εκδήλωσης ισχύουν όσα έχει αποφασίσει η Επιτροπή Μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ και που βρίσκονται αναρτημένα ήδη στην πλατφόρμα του.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα συμπληρωθούν προοδευτικά οι καρτέλες των φαρμακοποιών και με τα μόρια που απέκτησαν στη διάρκεια του περασμένου έτους 2016, όταν δεν υπήρχε η διαδικασία πιστοποίησης μέσω της ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΕΕΑΦ.

 

     4. WEBINARS

 

Το ετήσιο πρόγραμμα Webinars του ΙΔΕΕΑΦ ξεκινά στις 22 Φεβρουαρίου, με παρουσιάσεις για τα παραπάνω, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την εφαρμογή διαχείρισης της φαρμακοθεραπείας του ΠΦΣ TAKE CARE.

 

Τα webinars θα παραμένουν on demand στην πλατφόρμα για παρακολούθηση τουλάχιστον για 24 μήνες μετά την πρώτη τους μετάδοση. Ωστόσο, για να μοριοδοτηθεί ο φαρμακοποιός θα πρέπει να παρακολουθήσει κάθε webinar εντός έξη (6) μηνών από την πρώτη εκπομπή του και να απαντήσει στη σχετική εξέταση.

 

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του 2017, εκτός από το δωρεάν πρόγραμμα των εκπαιδευτικών webinars θα ανακοινωθούν  και προγράμματα  εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου  για ειδικότερα θέματα, όπως  για το εργαστήριο του φαρμακείου, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα κλπ,  για τα οποία θα υπάρχει ένα συμβολικό τίμημα παρακολούθησης.   

 

 

Βρείτε εδώ την ενημέρωση