Αρχική ΟΡΓΑΝΑ Φ.Σ.Χ
Όργανα Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής Εκτύπωση E-mail

Την Τετάρτη 23/11/2016 και ώρα 14:30, στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου στα Ν.Μουδανιά, συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να γίνει συγκρότηση τους σε Σώμα.

 

Επιτεύχθηκε απαρτία και με ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε το παρακάτω Σώμα:

 

 

 
ΘΕΣΗ / ΟΡΓΑΝΑΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαργαριτίδης Μιχάλης (2373023566)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σαρίγγελος Νικόλαος (2373091568) 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σπυρούλη Μαρία (2399020000)
ΤΑΜΙΑΣ Ιωαννίδης Καλλίας (2373065055)
ΜΕΛΗ

Καρούλης Ιωάννης (2373024008)

Σκαρμούτσος Αθανάσιος (2373025765)

Κυριάκου Κωνσταντίνα (2371022360)

Λιάπης Χρήστος (2373052000)

Τσάλας Χρήστος (2371094222) 

 

 

ΘΕΣΗ / ΟΡΓΑΝΑΠΑΝΕλΛΗΝΙΟΣ Φ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μαργαριτίδης Μιχάλης (2373023566)

Σπυρούλη Μαρία (2399021666)

Τσάλας Χρήστος (2371094222) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Ιωαννίδης Καλλίας (2373065055)

Τσακιρόπουλος Γεώργιος (2371031340)

Σαρίγγελος Νικόλαος (2373091568)