Αρχική ΑΡΝΗΤΙΚΗ / ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ Θετική και Αρνητική Λίστα Φαρμάκων
Θετική και Αρνητική Λίστα Φαρμάκων Εκτύπωση E-mail

pfs

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010»

 

Σχετικό:
1. Υπουργική Απόφαση 110708/16-11-2012 (ΦΕΚ 3047/Β΄/16-11-2012).

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 110708/16-11-2012 (ΦΕΚ 3047/Β΄/16-11-2012) απόφαση (ανωτέρω σχετικό 1) εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010. Ο εν λόγω κατάλογος αντικαθιστά την κοινή υπουργική απόφαση ΔΥΓ3/οικ. 104893/2011β (ΦΕΚ 2141/Β/26-09-2011), ενώ τίθεται σε ισχύ μέσα σε 5 ημέρες από την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών και, σε κάθε περίπτωση, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευσή του.


Η συμμετοχή των ασθενών για φάρμακα άνω των 50 ευρώ δε δύναται να είναι άνω του 20% πλέον της κανονικής συμμετοχής.


Επισημαίνεται ότι από 1ης Δεκεμβρίου 2012 ο Οργανισμός θα αποζημιώνει τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που ανήκουν στο ανωτέρω κατάλογο.


Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 / Αρ. Πρωτ.: 48557

 

 

Θέμα: «Κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης»

 

Σχετικό:

 

1. Υπουργική Απόφαση 110706/16-11-2012 (ΦΕΚ 3046/Β΄/16-11-2012).

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 110706/16-11-2012 (ΦΕΚ 3046/Β΄/16-11-2012) απόφαση (σχετικό 1) κοινοποιήθηκε ο κατάλογος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο εν λόγω κατάλογος αντικαθιστά την ΔΥΓ3/οικ. Γ.Υ. 153 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 543/Β/01-03-2012), ενώ τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα με τον Θετικό Κατάλογο Συνταγογραφούμενων Σκευασμάτων και, σε κάθε περίπωση, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευσή του.


Από 1ης Δεκεμβρίου 2012 δεν θα εξοφλούνται συνταγές που περιέχουν τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα του εν λόγω καταλόγου.


Η ΗΔΙΚΑ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ