Αρχική Φ.Υ.Κ Πίνακας Φαρμάκων Σοβαρών Παθήσεων Ν.3816
Πίνακας Φαρμάκων Σοβαρών Παθήσεων Ν.3816 Εκτύπωση E-mail

fsx

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε εδώ τον σχετικό Πίνακα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 235 Β/ 7-2-2013.