ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 078

Τηλέφωνο: 23750 31786

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.249988'|lon='23.694663'| zoom='15'|mapType='map'|text='Χολογγούνης Χριστόδουλος'|tooltip='Άγιος Νικόλαος'| marker='1'|align='center'}