ΠΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΣΤΑΝΟΣ

Διεύθυνση:
ΣΤΑΝΟΣ
ΣΤΑΝΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 074

Τηλέφωνο: 23720 61116

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.544852'|lon='23.590987'| zoom='15'|mapType='map'|text='Πελέκας Δήμος'|tooltip='Στανός'| marker='1'|align='center'}