ΠΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ

Διεύθυνση:
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 077

Τηλέφωνο: 23740 22474

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.048249'|lon='23.41203'| zoom='15'|mapType='map'|text='Παραλής Νικόλαος'|tooltip='Κασσανρεία'| marker='1'|align='center'}