ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΦΟΥΡΚΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ

Διεύθυνση:
ΦΟΥΡΚΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΦΟΥΡΚΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 077

Τηλέφωνο: 23740 41444

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.000038'|lon='23.383963'| zoom='15'|mapType='map'|text='Παπαθωμά Στέλλα'|tooltip='Φούρκας παραλία'| marker='1'|align='center'}