ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΑΣΩ
ΣΤΡΑΤΩΝΙ

Διεύθυνση:
ΣΤΡΑΤΩΝΙ
ΣΤΡΑΤΩΝΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 082

Τηλέφωνο: 23760 22138

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.514908'|lon='23.825222'| zoom='15'|mapType='map'|text='Αργυρού Βάσω'|tooltip='Στρατώνι'| marker='1'|align='center' }