ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΦΥΤΟΣ

Διεύθυνση:
ΑΦΥΤΟΣ
ΑΦΥΤΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 077

Τηλέφωνο: 23740 91292

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.099774'|lon='23.436491'| zoom='15'|mapType='map'|text='Ξένος Χρήστος'|tooltip='Άφυτος'| marker='1'|align='center'}