ΜΠΑΝΑΒΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 100

Τηλέφωνο: 23710 22100

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.383134'|lon='23.440982'| zoom='15'|mapType='map'|text='Μπανάβα Ανδρονίκη'|tooltip='Πολυτεχνείου 9'| marker='1'|align='center'}