ΜΠΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΡΑ

Διεύθυνση:
ΣΗΜΑΝΤΡΑ
ΣΗΜΑΝΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 200

Τηλέφωνο: 23730 61393

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.348098'|lon='23.311418'| zoom='15'|mapType='map'|text='Μπάγιος Αθανάσιος'|tooltip='Σήμαντρα'| marker='1'|align='center'}