ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΓΕΙΡΑ

Διεύθυνση:
ΣΤΑΓΕΙΡΑ
ΣΤΑΓΕΙΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 083

Τηλέφωνο: 23760 41001

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.530437'|lon='23.752306'| zoom='15'|mapType='map'|text='Λουκούμης Κυριάκος'|tooltip='Στάγειρα'| marker='1'|align='center'}