ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 101
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 100

Τηλέφωνο: 23710 22360

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.37707'|lon='23.441668'| zoom='15'|mapType='map'|text='Κυριακού Βασίλης'|tooltip='Πολυτεχνείου 101'| marker='1'|align='center'}