ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ

Διεύθυνση:
ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ
ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 079

Τηλέφωνο: 23730 51367

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.306351'|lon='23.20855'| zoom='15'|mapType='map'|text='Αντωνιάδου Μακρίνα'|tooltip='Νέα Τρίγλια'| marker='1'|align='center' }