ΚΙΚΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ

Διεύθυνση:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 200

Τηλέφωνο: 23730 65177

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.249922'|lon='23.249896'| zoom='15'|mapType='map'|text='Κικιδάκη Μαριάνθη'|tooltip='Διονυσίου Παραλία'| marker='1'|align='center'}