ΚΑΛΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΎΓΥΡΟΣ

Διεύθυνση:
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 100

Τηλέφωνο: 23710 25151

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.379505'|lon='23.442972'| zoom='15'|mapType='map'|text='Κάλφα Ευαγγελία'|tooltip='Πολύγυρος'| marker='1'|align='center'}