ΚΑΙΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΛΑΝΔΡΑ

Διεύθυνση:
ΚΑΛΑΝΔΡΑ
ΚΑΛΑΝΔΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 073

Τηλέφωνο: 23740 51503

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='39.974489'|lon='23.400335'| zoom='15'|mapType='map'|text='Καϊάφα Ευαγγελία'|tooltip='Καλάνδρα'| marker='1'|align='center'}