ΒΟΛΟΒΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΟΥΜΠΙΑ

Διεύθυνση:
ΔΟΥΜΠΙΑ
ΔΟΥΜΠΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 073

Τηλέφωνο: 23710 92091

Πληροφορίες: {mosmap width='500'|height='400'|lat='40.512951'|lon='23.350575'| zoom='15'|mapType='map'|text='Βολοβότσης Δημήτριος'|tooltip='Δουμπιά'| marker='1'|align='center' }