Περιορισμοί Θετικής Λίστας 24-04-2013 Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 16 Ιούλιος 2014 14:12

Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

eopyy

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ το έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τους περιορισμούς της Θετικής Λίστας Φαρμάκων.

 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4272 Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 15 Ιούλιος 2014 08:12

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4272

Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδη−

γίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου

2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχε−

τικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών,

ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μετα−

μόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την

Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές

 

διατάξεις.

 

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο.

 

 
Οδηγίες για την απόδοση δαπάνης διαλυμάτων περιτοναικής κάθαρσης και των εξαρτημάτων τους Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 15 Ιούλιος 2014 08:06

eopyy

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο.

 

 
Νέοι κανόντες συνταγογράφησης για γιατρούς και φαρμακοποιούς Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2014 08:05

eopyy

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ σχετικά με τους νέους κανόνες συνταγογράφησης για γιατρούς και φαρμακοποιούς.

 

 
Φαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφάλιστων Πολιτών Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2014 08:04

eopyy

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ σχετικά με τη φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων πολιτών.

 

 
Διευκρινίσεις για τον καθορισμό του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 11:41

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο με τις Διευκρινίσεις για τον καθορισμό του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

 
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 17 Ιούνιος 2014 09:28

Διαβάστε εδώ σχετικά με τις Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Εσωτερικών.

 
«ΈναρξηΠροηγούμενο3132333435363738ΕπόμενοΤέλος»

Σελίδα 34 από 38